‘Niet roken en drinken tot je 18e’, dat is waar de NIX18-campagne voor staat. Deze campagne heeft in korte tijd grote bekendheid verkregen bij een breed publiek. NIX18 richt zich dan ook niet alleen op jongeren, maar op de gehele samenleving. De omgeving van jongeren heeft veel invloed en hier wordt in de NIX18-campagne duidelijk aandacht aan gegeven. Niet alleen de jongeren, maar ook de mensen en organisaties om hen heen, zouden het normaal moeten gaan vinden als jongeren voor hun 18e niet roken of drinken! Share Wines staat volledig achter dit standpunt van NIX18.

De NIX18-campagne is een initiatief van meerdere partijen en wordt breed gedragen in de samenleving.