CONTACTGEGEVENS: 

SHARE WINES 

Rigaweg 5

9723 TE Groningen

DIE WIJ VERWERKEN 

Share Wines verwerkt uw persoonsgegevens. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij 

verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Geboortedatum 

• Gegevens over uw activiteiten op onze website 

• Door u verschafte informatie om de juiste orthese te kunnen selecteren/ontwerpen 

• Bankrekeningnummer 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

SHARE WINES VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE 

DOELEN: 

• Het afhandelen van uw bestelling en betaling 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig om uw order goed te verwerken. 

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

• Om goederen en diensten bij u af te leveren 

• Share Wines verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, 

zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 

Share Wines neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 

genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 

medewerker van Share Wines) tussen zit. 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 

Share Wines bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om uw order uit te 

voeren, uw retour in ontvangst te nemen en u support te geven (max 1 jaar). 

Delen van persoonsgegevens met derden

Share Wines verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van 

onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN 

Share Wines gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen 

inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan 

deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij 

gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze 

zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw 

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden 

voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser 

verwijderen. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Share Wines en heeft u 

het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen 

om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, 

door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking 

van uw persoonsgegevens sturen naar info@sharewines. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

Share Wines neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 

wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via 

info@sharewine.nl.